Fiskemuseum

Tornedalens och Kukkolas historia går inte att berätta utan att prata om fisket. Den rika, mäktiga älven var och är en självklar del av livet och försörjningen. De klassiska, tjärade forsbåtarna och unika fångstmetoder är utvecklade efter lokala förutsättningar. Missa därför inte ett besök på fiskemuséet i Kukkolaforsen och lär mer om kulturen kopplad till fisket i Torne älven.

Stående på en stock

Kan du tänka dig tekniken och styrkan som krävdes för att ensam staka den tunga
forsbåten mot den strida strömmen? Ofta helt ensam och självklart utan
flytväst. Eller synen när männen i bygden mätte styrkan genom att stående på en
stock surfa genom forsen. Som vore de ett med vattnet, med naturen.

Fiskepata

Egentligen är hela platsen runt Kukkolaforsen som ett levande friluftsmuseum med stark anknytning till älven. Den väldiga fiskepatan som kaxigt kliver rätt ut i
strida forsen, med orädda håvare som vådligt kliver omkring på träkonstruktionen, dominerar synintrycket från stranden sommartid. Precis så har det sett ut just här sedan urminnes tider. Patafisket är noga reglerat sedan Gustav III tid, på 1700-talet. På fiskemuseet får du veta allt om hur patan är konstruerad, hur den användes, och fortfarande används, i sommarfisket.

Inte bara sik

Siken är kanske den fisk som framförallt sammankopplas med Kukkolaforsen. Men här finns också gott om lax och harr, öring, gädda och abborre. Och nätting, eller flodnejonöga som den också heter, en liten urvarelse som lever på älvens botten.